На среща с руските биопроизводители вицепремиерът на страната Алексей Гордеев заяви, че държавата се е прицелила към дял от 10% от германския пазар за биохрани, пише изданието fsvps.ru. 

Какви са правилата за биоземеделие според Наредба №5?

До 2025 г. Русия може да увеличи износа на биологична земеделска продукция в Германия до 2 млрд. долара годишно, което е равностойно но 10% дял от този пазар, уточни Гордеев. 

В момента нивото на руския износ в Германия е между 5 и 8 млн. долара, или 0,1% от общото количество внасяна в страната био продукция. С оглед това, че до 2025 г. в Германия се очаква потреблението на биопродукти да скочи до 17-20 млрд. долара, Русия може да увеличи дяла си до 10%, като изнася храни за около 2 млрд. долара, допълни вицепремиерът. 

Гордеев подчерта, че е необходимо да се създаде пълноценна инфраструктура за производство, преработка, логистика, сертификация и проследяване на биопродуктите. Така пазарът ще бъде подсигурен. 

Развитието на биоземеделието, земеделието, животновъдството и оборота на продукция е необходимо да се подкрепи на правителствено ниво. В момента правителството е създало междуведомствена работна група за повишаване на качеството на хранителните продукти в Русия. Смятам за целесъобразно да се сформира в нея отделна подгрупа за биоземеделие, където да се разглеждат актуални проблеми и въпроси за сектора, каза още вицепремиерът. 

По публикувани от Министерство на земеделието на Русия данни обемът на руския пазар на биопродукти в момента възлиза на 160 млн. долара. Като се има предвид потенциалът на земеделската земя в страната, търсенето на такава продукция на вътрешния пазар до 2025 г. може да достигне обем на стойност 5 млрд. евро. 

През август 2018 г. президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, регламентиращ производството на биохрани. С документа бяха въведени такива понятия като „органична продукция“, „производители на органична продукция“ и „органично селско стопанство“. Законът регулира нормите за производство, съхранение, транспортиране, маркиране и реализация на този тип стоки.