Минимизиране на използването на препарати за растителна защита в лозарството чрез създаването на устойчиви семена. Върху това работят учените от Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ в Русе към Селскостопанската академия, съобщава регионалната медия TVN-Bulgaria.

Зърнопроизводителите се молят времето да не забави жътвата

За момента са признати два такива сорта - „Кристален“ и „Мискет Викинг“, които вече се използват даже и като посадъчен материал. Предлагат се и за свободна продажба на стойност около 4 лв. за бройка.

Институтът приоритизира и иновациите сред люцерната. Вече са факт пет нови сорта, които са специално създадени за неблагоприятни климатични условия. Последният от тях е бил селекциониран успешно през изминалата година. Това е сортът „Цвета“.

"Те са изключително търсени, тъй като са създадени при екстремни условия и издържат на резки климатични промени. Ако масовите люцерни посеви издържат до 4 години, то тези нови сортове могат да издържат с 2 години повече, твърдят създателите. 

Русенският институт разполага със сертификати за 20 сорта лоза, люцерна, пшеница, фасул и овес. Каталогът с лозов посадъчен материал е богат, като включва сортовете: Велика, Сияна, Зорница, Тангра, Ряхово, Болгар, Памид Русе 1, Ранно без семе, Русенско без семе.