Най-вероятно първата отворена мярка по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще е 4.1 - инвестиции в земеделски стопанства - още в края на първото тримесечие. Подпомагането ще е насочено към модернизиране на земеделските стопанства, в това число и тези в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологичното производство. Това каза пред Стандарт изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Румен Порожанов. 
 
По думите му „визията е да не се изчаква одобрението на програмата за отварянето на първите мерки“.
 
Евентуално през второто тримесечие ще стартира последователно прием по мерките 2.1 - консултантски услуги за земеделски и горски стопани, и 6.1 - стартова помощ за млади земеделски производители. Те отговарят съответно на сегашните мерки 143 и 112. Помощта и услугите по тези мерки ще бъдат насочени изцяло към младите земеделски производители - на възраст под 40 години, каза още Порожанов. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!