Румънската компания Norofert Organics (която е част от групата Norofert) в сътрудничество с учени от Великобритания, Хърватия, Унгария и Литва разработи био тор, който може да се доставя във формата на разтварящи се таблетки, информира изданието Business Review.

Светът губи годишно по 100 млн. декара обработваема земя

В процеса на производство се използва технологията BioChain. Тя позволява да се концентрират в една таблетка от 4 до 6 активни вещества и напълно да се разтворят без остатък за по-малко от 1 минута.

Подобни таблетки лесно се транспортират до обработваемите площи и удобно се съхраняват. За складирането им има нужда от по-малко пространство, отколкото при торовете в контейнери. За да онагледим това твърдение на компанията, ще уточним, че 1,2 кг торове в контеайнер под формата на таблетки тежат едва 250 грама.

Срокът на годност е увеличен от 3-6 месеца до 5-7 години.

Технологията BioChain technology използва 100% органични торове и суровини, базирани на растителни и животински продукти. В процеса на производство се използват още бактерии и микроорганизми, които откриваме в естествено състояние в природата. Последните допринасят за здравето на растенията и почвата.

Продуктовото портфолио на компанията включва 14 възможности: торове, инсектициди, фунгициди, обработка на семена, специални гранулирани продукти и др.