В пълен противовес със срамното представяне на Румяна Желева, то днес румънския кандидат за еврокомисар по земеделието - Дачиан Чолош получи 5 минутни аплодисменти след 3 часовото си представяне пред европейските депутати по въпросите на бъдещето пред Европейското земеделие. Кандидатът за земеделски еврокомисар заяви, че помощите за земеделците няма да намаляват.

 

Изказването му бе напълно противоположно най-вече на позициите на твърде либералната му предшественичка, датчанката Мариан Фишер-Боел и са твърде близки до позицията на Франция по въпроса за Общата селскостопанска политика (ОСП). Чолош бе категоричен, че  "преките субсидии играят основна роля за осигуряване на стабилен доход на земеделците и развитието на икономиките".

 

По отношение на бъдещето на ОСП ще трябва да преразгледаме критериите за отпускане на преки помощи и да се постигне равновесие, за да може системата да бъде "по-проста, по-справедлива", настоя румънският кандидат. Той подкрепи и новите механизми за регулация на селскостопанския сектор, които "осигуряват стабилност на доходите на земеделците, а също и известна стабилност на цените", съблюдавайки принципа на търсенето и предлагането.

Сред препоръчваните от него инструменти Чолош предвижда да разшири към други сектори гаранционните и застрахователните фондове за приходите като противодействие на колебанията на цените на плодовете и зеленчуците, или да развие принципа за договорни отношения между земеделци и промишлени производители, каквато е практиката в млечния сектор в някои страни.  Като цяло той изрази готовност да въведе "изключения, които взимат предвид спецификите на селскостопанския и хранителния сектор", без обаче да създава големи пречки за конкуренцията.