Северната ни съседка внесе зеленчуци и плодове на стойност 783 млн. евро през първата половина на годината. За същия период износът представлява 1/10 от тази стойност, сочат данните на Националния статистически институт на Румъния, информира изданието business-review.eu.

Румъния търси по-рентабилни пазари за добитъка си

През първата половина на 2018 г. износът на плодове и зеленчуци възлиза на само 78,6 млн. евро. Така се оформя дефицит от 704,5 млн. евро.

Данните сочат, че вносът на плодове и зеленчуци се е увеличил с 4,8% между януари и юни, сравнено със същия период миналата година. При износа има ръст от 9,6%, сравнено с първите шест месеца на 2017 г.

Междувременно в сектор Животновъдство стана известно, че Румъния е изнесла едва 1,7% живи свине от общия обем румънски износ на свинско преди откриването на огнище на африканска чума по свинете (АЧС), информира президентът на асоциацията на производителите и износителите на едър рогат добитък, овце и свине в Румъния (ACEBOP) Мария –Евгения Пана, информира meatinfo.com.

Износът на живи животни от Румъния се осъществява преимуществено към Близкия изток и Турция, а в последно време отново и към Израел. От миналата година асоциацията ни сътрудничи с организации за защита на правата на животните Animals International в Австралия и Angels Animals в Германия