Основните ни проблеми са очакваните ниски изкупни цени и какво заплащане ще се даде на розоберачите при това положение. Това каза Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етеричномаслени култури.
 
Вчера тя и нейните колеги се събраха на среща в Община Карлово, за да обсъдят предстоящата кампания. 
„На събранието възникна въпросът за създаване на единна национална асоциация на розопроизводителите. Излъчихме шест човека, които да отидат на преговори с розопреработвателите, за да се уточни каква ще бъде стартовата цена в тази розоберна кампания, на база на която да се решава какво заплащане ще получат розоберачите“, обясни Клисурова, цитирана от БНР. 
 

По думите й розопреработвателите вече са заявили, че тази година възможностите им за изкупуване на розовия цвят са ограничени. 

 
„Ако сложим символична цена от 1,80 лв. и 1 лв. за берача, то 0,80 лв. е крайно недостатъчно. Този, който е произвел розовия цвят, себестойността ли ще покрие, или ще има минимална печалба? Затова трябва да се направят разговори, за да се убедят преработвателите да предложат разумна цена“, убедена е производителката.
 

Според нея първите беритби в Карловско се очакват в близката една седмица.

 
„В някои региони розоберната кампания вече започна – Долна махала, Бегово, Паисиево, Горна махала. Обикновено беритбата в Карловската розова долина е от 5 до 7 дни по-късно“, уточнява Клисурова.
 

Законът за розата вече мина на първо четене. Производителите обсъждат предложения за промени, които ще внесат пред Комисията за земеделие преди второто четене в парламентарна зала.

 
„Първо, ще акцентираме върху мерките за дребните производители във връзка с наказателната, пета глава от закона. Не могат да бъдат приравнявани всички производители и те да отговарят на едни и същи изисквания. Нужна е по-добра социална политика спрямо дребните и средните производители“, убедена е Клисурова.
 
Темата за българската маслодайна роза ще бъде обсъждана и на двудневна научна конференция в Казанлък. Събитието започва днес като част от ежегодния Фестивал на розата в Казанлък. Със свои презентации ще включат Регионалният академичен център, Институтът по розата и етеричномаслените култури и други представители на академичните среди.