В разгара на розобера земеделци от област Стара Загора посетиха Европейския парламент по покана на евродепутата Атидже Алиева-Вели

Питаме ви: Какви са очакванията ви от Кирил Вътев като министър?

Притесненията им относно преразглеждането на Регламента за класифицирането на опасностите, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси (CLP), което може да доведе до поставянето на розовото масло в категорията на опасните химикали е основната причина земеделските стопани за посетят Брюксел. 

Промяната би засегнала българските производители и преработватели на етерични масла, голяма част от които са малки и средни предприятия. По време на посещението, групата се е срещнала с докладчика на Европейския парламент по CLP - Мария Спираки (Гърция), както и с други представители на Европарламента, които имат отношение към темата. 

Представителите на Розовата долина са споделили опасенията си по отношение на обсъжданите законодателни промени и очаквания ефект върху производството и преработването на етерични масла, които са поминък на хиляди семейства в България.

„По време на дискусиите с колеги евродепутати в ключови комисии за разглеждането на измененията по Регламента CLP, българските розопроизводители, успяха да аргументират позицията на бранша и важността му за осигуряване на европейския начин на живот. Те разясниха административната тежест, които земеделци, малки и средни предприятия ще трябва да поемат, за да отговорят на допълнителните изисквания за информация и отражението на предложенията на Комисията върху препитанието на хиляди европейски семейства, ако не бъдат намерени работещи решения.

Същевременно имаха възможност да получат и информация от първо лице за хода на преговорите и позициите на различните политически семейства при текущото разглеждане на доклада“, коментира Атидже Алиева – Вели

Търси се балансиран подход и работещ механизъм за обединяване на всички важни аспекти - здравето на хората, опазването на околната среда и защита на производителите на етерични масла.

 

България е против сегашния вариант на готвено изменение на европейски регламент, което ще засегне етеричните масла, с риск да ги класифицира като опасни. Това обявиха беше позицията, огласена от служебния кабинет, която едва ли ще се промени и при работата на редовното правитество.