“Розоберът приключи и заради влажното време количествата, прибрани от стопаните са по-високи, а качеството на цвета е по-добро. Средният добив ще бъде вероятно над 220 кг от декар, но все още се чака официалната статистика”, съобщи за Агри.БГ Петър Симеонов, председател на Професионалната асоциация на розопроизводителите в България. 
По думите му изкупната цена на розовия цвят вероятно ще остане в рамките на миналогодишната - 3,70 - 4 лв./кг, докато разходите както за работна ръка, така и за грижа за градините се увеличават. Вече някои стопани са получили плащания при такива ставки.  

Ако подобна цена се задържи, ще е пагубно за сектора. При изкупна цена от 4 лв./кг розов цвят не остава кой знае каква печалба на розопроизводителя, за да си отдели средства за подготовка на насажденията за следващата година. Така постепенно все повече градини се изоставят”, коментира още Симеонов.

По думите на розопроизводителя преди есента насажденията трябва да се подрежат, да се обработят с препарати два пъти, както и да се осигурят торове. 

Според Петър Симеонов цена от 4,50 лв./кг би била достатъчна за розопроизводителите да покрият разходите си. Важно е обаче цената да не скача прекалено много, тъй като розовото масло, добито от суровината, няма пазар.  

Тук трябва да дойде и ролята на държавата и да направим някакво петгодишно виждане за този сектор, да бъде подпомагат както розопреработвателят, така и розопроизводителят и да се намали себестойността както на розовия цвят, така и на маслото, за да сме по-конкурентоспособни на външния пазар. Без тази намеса на държавата няма да се получат нещата, всяка година се изоставят все повече насаждения. А ако има помощ, то 70-80% от нея трябва да е насочена към дребни и средни розопроизводители, за да се запази сектора”, категоричен бе председателят на Професионалната асоциация на розопроизводителите в България.

През тази година по-ранната кампания в розовите градини помогна на стопаните да намерят достатъчно работна ръка, а влагата през май осигури по-качествена суровина. В дестилериите пък получиха повече розово масло с по-малко розов цвят.