След като на 21 април ДФЗ съобщи, че се отпускат 3 млн. лв. за преработка на розов цвят, ответната реакция не закъсня. От Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) излязоха с официално становище, че не са съгласни с посочените параметри.

Отпускат 3 млн. лева de minimis за преработка на розов цвят

Държавната помощ всъщност идва по настояване на бранша след многократни срещи на Министерството на земеделието и ДФЗ с представители на производителите и преработвателите. Целта е преработвателите да бъдат стимулирани да изкупуват прибрания розов цвят, като се покрият част от разходите им, и така индиректно се даде възможност на производителите да реализират реколтата си.

„Горепосочените цели няма да бъдат постигнати, защото операторите от сектора няма да имат практическа реална възможност да се възползват от тази мярка“, категорични са от БНАЕМПК и посочват следните причини за това.

Размерът на помощта

На първо място, размерът на помощта е определен за 0,30 лв./кг преработен цвят от маслодайна роза, като преработвателите са длъжни да го изкупуват на цена не по-ниска от 2 лв./кг без ДДС. Според Асоциацията това изискване изкуствено ще завиши разходите им. 

При разлика в цената спрямо вече сключените договори на 1,50–1,60 лв./кг фирмите от бранша няма да се възползват от мярката. 

Проблем е не само разликата от 10–20 ст./кг розов цвят, а и фактът, че фирмите не разполагат с необходимия финансов ресурс, за да финансират авансово провеждането на кампанията и разплащането на 100% с доставчиците си до 31.07.2021 г. 

„В сектора липсва ликвидност поради факта, че капиталът на компаниите е затворен в налично произведено розово масло, непродадено поради натиска на кризата с COVID-19 и отраженията й върху пазара. По време на всички срещи браншът информираше за този сериозен проблем и за съжаление, предложението от 0,40 лв./кг розов цвят не бе уважено от МЗХГ“, посочват преработвателите. 

Според тях голяма част от фермерите ще останат на сключените договори от 1,50–1,60 лв./кг и ще занемарят градинините си веднага след беритба. Помощ от 0,40 лв./кг би помогнала на преработвателите да бъдат по-конкурентни на външните пазари, защото вече се говори, че основни производители от Турция в момента предлагат турско розово масло на 4 000 евро/кг.

Обемът на изкупуване

Второто изискване към преработвателите е да изкупят обем не по-малко от 70% от обема през 2020 г., което според Асоциацията не е логично от пазарна гледна на фона на пренаситения с налично масло пазар.

По техни наблюдения повечето по-малки и средни дестилерии няма да покрият този обем, защото имат масло в складовете си и не разполагат с наличен финансов ресурс. Трудно ще бъде да освободят средства чрез продажби на външните пазари, които на този етап все още са минимални и спорадични. 

Трупането на нови количества масло ще изкриви пазара и ще доведе до огромен натиск върху преработвателите. 

Към момента прогнозите са за късна, кратка и не много благоприятна кампания, тъй като има измръзнали насаждения. От Асоциацията очакват  да бъдат преработени не повече от 7–8 000 тона розов цвят. 

„Дори да достигнем 10 000 тона, то едва ли 100% от тях ще бъдат допустими за подпомагане. Това означава, че ако помощта беше вдигната от 30 на 40 ст. (единна ставка за конвенционален и биоцвят), щяхме да се вместим в предвидения бюджет от 3 млн. лв.“, вярват представителите на преработвателния бранш.