Зеленчукопроизводството през 2017 г. показва най-високите си равнища на конкурентоспособност за последните поне 10 години. Данните са от изследвания, направени на базата на доматопроизводството от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика, София. 
 
Според експертите индексът на конкурентоспособност на това производството през 2017 г. достига 0,49, при максимална стойност 1. Това означава, че достигаме средните равнища, съпоставими със световните. 
 
След 2007 г. този индекс непрекъснато намалява, като най-ниските стойности са отчетени през 2014 г. Оттогава се забелязва постепенно увеличение, за да се стигне до рекордни равнища през 2017 г. 
 
Причина за по-добрата конкурентност на родните домати експертите виждат в повишаване на производството и особено на цените спрямо износните в последните 2-3 години.
 
Съживяването на производството обаче не може да компенсира позициите по този показател, който страната ни загуби след 2000 г. На фона на съседни страни, както и спрямо Европа като цяло, положението на България продължава да изглежда песимистично, твърди екипът на САРА.
 
В световен план вносът на домати от Мексико през 2018 г. се очаква да бъде с над 15% повече от 2017 г. За да защити своите производители, САЩ са въвели минимална референтна цена за мексиканските домати, която се договаря на всеки пет години. Въпреки предприетите мерки обаче, вносът продължава да расте.
 
Делът на ЕС в световното производство на домати е 9-12%. През 2018 г. се очаква то да падне от 182 млн. тона до 175 млн. тона. Прогнозите са ЕС да спомогне за предвиждания спад, като по изчисления на ЕК производството вероятно ще се намали от 19 млн. тона на 16,9 млн. тона.
 
 
Едва 3% от производството на краставици в света се пада на ЕС, като близо 90% от него е съсредоточено в Азия. Очаква се през 2018 г. то да запази нивата от 2017 г. – около 83 млн. тона.
 
Експертите предвиждат цените на доматите в ЕС през тази зима леко да паднат. През декември 2018 г. средната цена на едро за ЕС е 1,05 евро/кг.
 
През последните години вносът на домати извън ЕС се увеличава за сметка на износа. Самозадоволяването в ЕС е с тенденция да намалява – от 99% (2015) на 97% (2017) и до около 96% (2018).
 
При пипера световните цени на едро през декември нарастват най-осезаемо в сравнение с доматите и краставиците. Те достигат 1,75 щ.д./кг, докато в ЕС цените са 0,9-1,0 евро/кг. Голямо покачване на през декември е регистрирано в Турция – от 0,42 евро/кг до 0,68 евро/кг.
 
През декември цените на краставиците в основните ЕС производителки отбелязват спад с около 32% – до около 0,8 евро/кг. Това не се е случвало през последните няколко години, като причина е доброто предлагане, обобщават специалистите от САРА.