Производството на птиче месо е един от най-рентабилните сектори към днешна дата, казват експерти от агрохолдинг „Белый Фрегат“. По думите им потреблението на птиче месо расте.

Каква е ситуацията с птичия грип у нас и в Европа?

Като при всеки бизнес обаче съществуват рискове.

Един от начините за минимизирането им е като се работи тясно със специалисти и се установи системен подход при отглеждането на бройлери. По този начин се гарантира висококачество месо и се увеличават обемите на производство. 

Съществуват много фактори, които могат да се отразят негативно върху производството на птиче месо.

Пример за това е лошата реколта, която влияе на цената на съставните компоненти във фуража за птици. Като резултат се увеличава себестойността на бройлерите.

Друг фактор може да бъде повишаване на цената на опаковъчното оборудване, тароопаковъчните изделия, логистиката и т.н. Всичко това води до скок на разходите за производство на птиче месо. Не бива да се забравя и високата конкуренция в отрасъла.