Българска асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци (БАОППЗ) сигнализира за риск от злоупотреби по схема „Училищен плод“, заради липсата на контролни механизми от страна на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
 
Опасностите от неправилно прилагане на мярката са представени от Асоциацията в Становище и предложения, адресирани до премиера Бойко Борисов, министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и изпълнителния директор на ДФЗ Живко Живков.
 
Оценката на Асоциацията е, че в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, са заложени изисквания, за които не са предвидени контролни механизми.
 
Сдружението, чиито членове обработват над 20 000 дка овощни насаждения, припомня, че през последните месеци Наредбата претърпя няколко промени, но по прилагането на схемата остават нерешени проблеми. Асоциацията настоява ДФЗ, като прилагаща организация, да изработи методика за оценка, която да гарантира спазването на изискванията на Наредбата и предотвратяване на злоупотребите.
 
Предложенията на БАОППЗ включват:
 
- Да се определи нормативно минимален добив за всяка култура, допустима по схемата, която технологично е възможно да се произвежда на територията на Република България, като най-удачно е да се използват тези стойности, които вече са определени за схемата за обвързаното подпомагане на плодове и зеленчуци за 2018 год. За всеки земеделски производител (ЗП) - бенефициент по схемата „Училищен плод“, да се извършва калкулация на допустимото произведено количество и да се сравнява с доставеното количество към учебните заведения на същия бенефициент. В случай, че доставеното количество от даден продукт е по-голямо от установеното произведено такова, то да се извършва редукция до по-малката от двете стойности.
 
- ДФЗ да извършва успоредна проверка и на правните основания за използваните земеделски площи, заявени в анкетната карта – изискуем документ по схема „Училищен плод“. Предложението е проверката да се извършва чрез съпоставяне на площите, заявени по схема „Училищен плод“, и същите, заявени по СЕПП. 
 
 
„Кръстосаната проверка няма да представлява административна тежест, тъй като ще се извършва в ИСАК и ще докаже, че използваните площи по двете мерки са идентични и че липсва основание за съмнение за нередност. Липсата на такава проверка може да доведе до случаи, при които конкретен поземлен имот е заявен от даден бенефициент по СЕПП, а същевременно е използван от друг кандидат по схема „Училищен плод“, коментират от Асоциацията.
 
Сдружението поставя и въпроса за съоръженията за съхранение на продукцията, която ще се доставя на детските заведения и училищата.
 
„Как Разплащателната агенция извършва контрол върху земеделските производители по отношение на обстоятелството дали разполагат със съоръжения за съхранение на продукцията си? Нима всеки производител има подобни собствени съоръжения?“, питат от Асоциацията.
 
Оттам обясняват, че повечето земеделски производители прибират продукцията си през септември, като някои късни сортове могат да се приберат до началото на октомври. В случай, че няма съоръжения за съхранение, стопанинът веднага реализира реколтата на пазара, но остава допустим бенефициент по схемата „Училищен плод“ и може да доставя продукти в периода октомври - май, макар че няма нищо на склад 
 
„Наредбата за т. нар. Училищни схеми, бе променяна неколкократно в близките 2-3 месеца, докато се угоди на един или друг кръг от субекти и лица, имащи определени интереси. Това е пореден пример, че на парче не може да се работи, а нещата следва да се обмислят, преценяват и съобразяват с реалната ситуация и най-важното е да се осигурят съответните механизми за контрол, които явно липсват“, обобщава отвореното писмо, като настоява за предприемане на коригиращи действия.