Анкетата на Фермер.БГ за изминалата седмица по повод кампанията по подаването на заявления за директни плащания показва почти равно разпределение на недостатъците и слабите места на администрацията. Според 29,42% от гласувалите ДФЗ няма готовност за новите правила; според 28,99% са нужни обучения на служителите в ДФЗ.

 

Най-голям брой анкетирани ( 36,09%) са посочили, че основните проблеми в кампанията за директни плащания се коренят в липсата на административен капацитет в Областните служби Земеделие.

 


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!