Сектор „Животновъдство“ ще бъде подпомогнат с 22 млн. 260 хил. лв. държавна помощ под формата на de minimis. Това заяви министърът на земеделието по време на онлайн заседание на Консултативния съвет по животновъдство. 

Животновъди, бюджетът за de minimis няма да се увеличава

Стопаните ще получат средствата за изхранване на едри и дребни преживни животни предвид високата цена на фуражите.

Средствата и ставките бяха обсъдени на срещата с браншовите организации в секторите – говедовъдство, овцевъдство, козевъдство и биволовъдство. Отпускането им ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Управителния съвет на ДФЗ на 27 януари.

Ставките са следните:
  • Млечни крави и млечни крави под селекционен контрол – 40 лв. до 50-ото животно и 20 лв. над 50-ото, допустимо за подпомагане животно;
  • Млечни крави в планински райони – 20 лв.;
  • Месодайни крави и/или юници, както и месодайни крави под селекционен контрол – 50 лв. до 50-ото животно и 20 лв. над 50-ото;
  • Биволи – 40 лв. за животно до 50-ото допустимо и 20 лв. над 50-ото;
  • Овце майки и/или кози майки под селекционен контрол – 15 лв. за първите 200 животни и 10 лв. над 201-вото допустимо животно;
  • Овце майки и/или кози майки в планински райони, както и овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол – 10 лв.

Таванът за получаване на подпомагането е до 25 хил. евро за три последователни данъчни години.

От ресорното министерство уверяват, че през 2021 г. ще продължат да се прилагат и всички държавни помощи в сектор „Животновъдство“. Освен това животновъдите ще получат и средства по Преходната национална помощ.