Производството на царевица от реколта 2014 може да достигне рекордно високо ниво от около 2,9 – 3 млн. тона. Това посочват от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). В анализ на ведомството се посочва, че до средата на месец декември 2014-та производството на царевица е 2 750 хил. тона, или с 6% повече спрямо това при приключване на жътвата на реколта `2013.
 
До момента са ожънати 90,8% от площите с царевица, при 99,9% година по-рано. Същевременно, поради благоприятните агрометеорологични условия в страната през по-голямата част от годината, се отчита увеличение на средния добив от царевица с около 18%, до 733 кг/дка. 
 
Като се има предвид, че остава да се ожънат около 9% от площите, дори и добивите от тях да са по-ниски от средния, от МЗХ очакват общата реколта от царевица да достигне близо 3 млн. тона. 

По неокончателни данни на Националната служба по зърното към края на м. ноември 2014 г., показателите, определящи качеството на царевицата за зърно от реколта `2014 се
движат в следните граници:
 
влага: от 12,1% до 19,6%; средна стойност - 14,2% ± 1,1%, при 13,0% ±1,0% за 2013 г. и 11,4% ± 1,2% за 2012 г.;

културни примеси: от 0,1% до 8,5%; средна стойност – 1,7% ± 1,2%, при 3,3% ± 2,4% за 2013 г. и 3,7% ± 3,3% за 2012 г.;

чужди примеси: от 0% до 4%; средна стойност - 0,7% ± 0,6%, при 4,8% ± 0,7% за 2013 г. и 1,3% ± 1,3% за 2012 г.;

съдържание на нишесте: от 69,9% до 75,3%; средна стойност - 72,8% ±0,7%, при 72,4% ± 0,8% за 2013 г. и 72,2% ± 0,8% за 2012 г.;

хектолитрова маса: от 65,2 kg/100 dm3 до 77,0 kg/100 dm3; средна стойност - 71,2 kg/100 dm3 ± 1,8 kg/100 dm3, при 72,5 kg/100 dm3 ± 5,3 kg/100 dm3 за 2013 г. и 65,00 kg/100 dm3 ± 3,0 kg/100 dm3 за 2012 г.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!