Прибирането на реколтата от пшеница, ечемик и тритикале тази година се извършва с по-бавни темпове, като са регистрирани и по-ниски средни добиви при тези култури, съобщи Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
В резултат намаляват произведените количества зърно в сравнение с отчетените по същото време на миналата година.
 
Площите с пшеница за реколтиране тази година са 11 418 547 декара или с близо 4% повече на годишна база. Заради продължителните валежи обаче жътвата изостава с около 1,5%, като вече е прибрана реколтата от 8 430 414 декара (74% от площите), показват последните данни към 19 юли. 
 
Добитата продукция е близо 4,142 млн. тона при среден добив от 491 кг/декар. Прибраната пшеница е с 8,3% по-малко в сравнение с третата седмица на юли миналата година, а средният добив отбелязва спад с близо 7%.
 
Годината като цяло е по-лоша и за ечемика. Площите за реколтиране са с почти 12% по-малко от миналогодишните - 1 152 485 декара, като вече са ожънати 95% от тях или 1 096 632 декара. Прибрани са 481 686 тона ечемик - с 20% по-малко от същото време на миналата година, като средният добив е намалял с 8% до 438 кг/декар.
 
                                         Основни показатели за жътвата на есенниците
 
Чувствително по-слаба е и реколтата от маслодайна рапица, въпреки че площите с нея са с близо 14% повече - 1 843 966 декара. От тях са ожънати 91% или 1 678 859 декара, като са добити 416 374 тона или с 4% повече от миналата година. Средният добив обаче пада с 12% до 248 кг/декар.
 
Тритикалето също е пострадало от неблагоприятното време през последните седмици. Ожънатите 62 779 декара са дали среден добив 343 кг/декар или с 10% по-малко от юли миналата година. Прибраната продукция спада с 11% до 21 509 тона.
 
Продукцията от ръж се увеличава с 38,2% до 3 001 тона. Това се дължи главно на увеличение на реколтираните площи с 23% до 11 657 декара, става ясно от анализа на експертите на МЗХГ. Средният добив е 257 кг/декар или с близо 12% повече от миналата година.