Реколтата от пшеница в световен мащаб ще бъде с 10 млн. тона по-малко, в сравнение с миналата година. Това се посочва в доклад на Организацията по прехрана и земеделие на ООН. Очаква се през 2016 г. да бъдат ожънати 723 милиона тона. 
 
В доклада се посочва още, че 34 страни в света, предимно в Африка, не разполагат с достатъчно храна за населението си поради конфликти, суша и наводнения.