Документ на земеделското министерство показа колко голямо е разочарованието на зърнопроизводителите от тазгодишната реколта от основни култури.
 
 
Ведомството публикува „Прогноза на добивите от пшеница и ечемик преди прибиране на реколта’2018“, изготвена въз основа на статистическо проучване в периода 13 юни – 6 юли тази година.
 
Прогнозният среден добив на пшеница преди прибирането на реколта`2018 е 590 кг/дка при пшеницата, докато реално отчетеният в средата на август е с 19% по-нисък или 477 кг/декар. По същото време вече са ожънати 98% от площите за реколтиране или 11,208 млн. декара. Прибраната продукция е 5,344 млн. тона при прогноза в широки граници от 5,4 млн. тона до 6,1 млн. тона пшеница.
 
Очакванията не се оправдават и при ечемика. При прогноза за 493 кг/декар среден добив отчетеното количество е 438 кг/декар по данни за 99% от площите за реколтиране или 1,141 млн. декара. Прибраната продукция ечемик до средата на август е 499 256 тона или с 19,5% по-малко от миналогодишната реколта. Прогнозата на МЗХГ е била за производство в рамките от 485 хил. тона до 546 хил. тона.
 
„Около 29% от производството на пшеница ще бъде формирано от сорт „Авеню“ и 19% от производството на ечемик от сорт „Казанова“. Най-високи добиви от пшеница се очакват в Северния централен район, при ечемика в Северозападния“, отбелязва документът на МЗХГ.