Регионална „База знания за планиране, решаване на проблеми и развитие” създаде Областна администрация Видин, Факултетът по мениджмънт –Зайчар, Сърбия и Регионална агенция за развитие на Източна Сърбия по проект, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично съдрудничество.

 

Целта е да се подобри капацитетът на региона за справяне с ключове проблеми чрез обмен на информация и опит. Регионалният координатор на проекта Гергана Владимирова, цитирана от радио „Фокус“, заяви, че чрез създаването на базата данни ще се засили териториалната интеграция за устойчиво развитие на граничния регион.

 

Четири са секторите на развитие, които ще обслужва базата данни в трансграничния регион като акцентите падат върху селското стопанство и околната среда. От началото на 2014 г. базата знания ще бъде достъпна онлайн чрез специално изграден по проекта уеб сайт.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!