Споразумението за дългосрочния бюджет на ЕС за 2014-2020 г. наскоро получи одобрение от Европейския парламент. Депутатите акцентираха в своята работа върху нуждата от ефективно използване на всяко евро във финансовия план.


Европейският съюз финансира проекти в широк спектър от области. Инвестициите в транспортна инфраструктура създават по-добри възможности за превоз на хора и товари, като по този начин стимулират развитието на единния пазар. Средствата за научни изследвания целят не само да създадат работни места, но и да осигурят основа за технологичен прогрес на икономиката.


Не на последно място, Европейският съюз полага големи усилия за запазване на жизнеността и разнообразието на селските райони в Европа.

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!