Аквапониката представлява симбиотично производство на растителни култури и риби. Тази иновативна технология е подходяща най-вече за райони с ограничена земя и вода, защото произвежда около 3-6 пъти повече зеленчуци (Resh 2004) и се използва около 1% от прясната вода, необходима за традиционното производство на аквакултури (Rakocy 1989).
 
 
Произходът на аквапониката е от сухите райони на Австралия и на Американските Вирджински острови. С ограничените ресурси на прясна вода и повишеното търсене на храна за бързо нарастващото население, предприемчиви хора от тези региони започват да отглеждат рибата и растителните култури заедно в една обща система.
 
Sneed et al. (1975) публикуват първото описание на аквапоничната технология, която насочва отпадъчните води от аквакултурите към растенията. Концепцията е, че хранителните вещества в аквакултурните отпадъчни води биха могли да се използват добре за подхранване и отглеждане на растения.
 
Междувременно потенциално замърсената вода от рибите ще бъде пречистена, преди да бъде освободена в околната среда. През 1986 г. Zweig разработва проста и продуктивна аквапонична система, като съчетава скоростта на захранване и биомасата на рибата с очакваните нужди от азот на растенията. През 1985 г. Nair et al. (1985) разработват рециркулираща аквапонична система в Университета на Вирджинските острови.
 
През 1993 г. Rakocy et al. от същия университет преразглеждат аквапоничните изследвания и провеждат експеримент за проследяване и определяне на оптималното съотношение между рибата и броя на растенията. През 2004 г. тези учени демонстрират и система, която може да бъде управлявана лесно и непрекъснато с висока продуктивност. Rakocy е първият човек, който развива напълно функционална аквапонична система и по този начин често го наричат „дядо на аквапониката”.
 
Днес изследователите опитват да разработват механизми за отглеждане на по-специфични за аквапоничната технология растителни видове, в т.ч. лук, мента, кресон, дини и пъпеши. 
Аквапониката е в ранна детска възраст като индустрия и в бъдеще трябва да се извършват много повече изследвания в сравнение с постигнатото досега.
 
Областите на изпитвания включват: оценка на нови видове риба и комбинации от риба и растения; нива на производство на много растителни култури с високи стойности; дизайн на системата и техники за отстраняване на твърдите вещества; въздействието на различни фуражни форми, включително всички фуражи за растителни протеини; динамиката на хранителните вещества; оценката на методите за биологичен контрол на вредителите и болестите по растенията и разработването на прости и евтини системи, които могат да се използват в развиващите се страни.
 
В началото аквапониката е била наистина само обект на научни изследвания. Тези ранни дизайнерски аквапонични системи, които са били на ниво изпитвания, първоначално не са конструирани за търговски цели. Все пак, те се доказват като изключително ефективни интегрирани системи за отглеждане на зеленчуци (представляват по-голямата част от производството и печалбата), както и на риба.
 
Сега обаче можем да отбележим, че аквапониката е икономически предизвикателна. Разработени са системи, които изискват по-малко първоначални капиталови инвестиции. Джон Пейд и Ребека Нелсън – собствениците на най-голямата и успешна американска компания за комерсиална аквапоника са участвали в първоначалното разработване на хидропониката (безпочвено отглеждане на растителни култури) и на контролираната среда в производството.
 
Те определят същността на аквапониката като средство за осигуряване на естествен източник на подхранване за производство на биологична продукция. „Като предприемачи и индивидуалисти, с опит в ефективното и доходно отглеждане на растения в безпочвените системи, ние поехме по пътя да измъкнем аквапониката от сферата на научните изследвания и фазата "научен проект" до комерсиално приложима индустрия. И успяхме”.
 
В Америка комерсиалните аквапонични системи бележат голям прогрес и се наблюдава разрастване и на другите континенти. В Европа вече има изградени няколко пилотни проекта за аквапоника за търговия. Ако кривата на растеж от последните 10 години продължи така и следващите 10 е явно, че тази нова индустрия е готова да се превърне в силно развит и водещ начин за производство на храни.
 
 
Научете повече на: www.aquaponicsbulgaria.com