Държавен фонд „Земеделие“ удължава срока за погасяване на кредитите за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи до 25 ноември 2016 г.  Това става ясно от протокол на УС на Фонд Земеделие от 28 октомври.  
 
Условието за отсрочване е дължимата към 25 ноември лихва, да е възстановена преди подаването на зявлението за отсрочване.
 
Лихвата по отсрочването е в размер на 4%, но не по-малко от референтния лихвен процент за България към датата на сключване на анекса за отсрочване на кредита. 
 
Срокът за подаване на заявления за отсрочване в отдели ПСМП към ОД на ДФ Земеделие е от 2-ри до 30-ти ноември 2015 г.  
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!