БАБХ отново привлече медийните прожектори към себе си заради анекси към договорите с фирмите за унищожаване на животински отпадъци. Според фондация „Антикорупционен фонд“ те са сключени не по правилата и с тях продължават да се изливат милиони в мобилни инсинератори със съмнителен капацитет.

Антикорупционен фонд: БАБХ дава още 13 млн. лв. за мобилен инсинератор

На 14 януари ветеринарните власти публикуват четири анекса, сключени преди Нова година – на 15 декември 2020 г. С тях се удължават сроковете на всички договори за обезвреждане на животински отпадъци, сключени през 2018 г. Фирмите изпълнителки са две – „Син кръст 2016“ ООД (с ново име от 12 октомври 2020 г. „ИДДД Логистик“ ЕООД) и „Еко БГ – СЖП“ ЕООД.

В един от анексите е записано, че се дават и допълнителни 2,8 млн. лв. на „Еко БГ – СЖП“, с което само за миналата година фирмата е получила от БАБХ общо 30,16 млн. лв. над предвидените по договор, изчисляват от Антикорупционния фонд.

Двете фирми с инсинератори получават общо 49 млн. лева в периода между март 2018 г. и декември 2020 г.

От Фондацията твърдят, че анексите са сключени в противоречие с правилата за възлагане на обществени поръчки. Това възпрепятства свободната конкуренция и накърнява възможността за ефективно харчене на публични средства.

От Фондацията оборват и твърденията на БАБХ, че възможността за промени била предвидена в документацията за обществената поръчка и в договорите. „Документацията по обществената поръчка не само, че не предвижда възможност за удължаване срока на договорите след 31 декември 2020 г., но изрично забранява такова подновяване“, обясняват разследващите.

Има ли нещо гнило в отношенията между БАБХ и двете фирми изпълнителки бе тема на разследване още през 2019 г. 

Тогава Генка Шикерова повдигна въпроса дали има нарушения с даване на милиони на едни и същи фирми, като с тях многократно се подписват анекси и се възлагат допълнителни услуги. При това без да се спазват законовите изисквания за изменение на договорите за обществени поръчки, твърди журналистката.

Има съмнение дали заплатените от БАБХ рекордни количества животински отпадъци могат да се обезвредят със заявения технически капацитет от мобилни инсинератори на двете фирми. И как става контролът.

От Фондацията припомнят, че са подавани множество сигнали за нарушения и е започнала проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция. Те отново призовават отговорните институции да действат по подадените сигнали и да спрат тези порочни практики.