Неправомерно усвоени общински полски пътища в Златарица създават проблеми на земеделски стопани да обработват земите си и да приберат реколтата, съобщава БНР. Фермерите се опракват от предпоставки за пожари и за конфликти между производителите.

В Златарица кметът миналата година разрешава на брат си безплатно и безпроблемно да разоре и засее полските пътища. Братът стана кмет и разреши на сестра си да направи същото. За проблема са уведомени всички компетентни институции, но решение няма.
Общинските полски пътища в Златарица и село Родина са разорани и унищожени. През тях няма достъп до земеделските имоти, които и тази стопанска година в Златаришко са разпределени между земеделските производители за ползване в реални граници.

Според Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: "ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година".

Това в Златаришко не е направено. Нямаме достъп до близо 3000 декара разпокъсани ниви, които обработваме, алармират  земеделският производител и бивш кмет на Златарица Пенчо Чанев и семейство Звезделин и Силвия Суреви, които също са земеделски производители.

"В реални граници останахме само двете фирми, които обработваме земите на парче. Останалите земеделски производители негласно се споразумяха помежду си и обработват големи масиви, в които проблемът, който е най-вече за нас и заради който ние потърсихме съдействие от институциите, е, че те разораха всички общински полски пътища, независимо че когато си в реални граници, тези пътища не следва да бъдат докосвани“, алармира пред БНР Пенчо Чанев.

Питания и жалби са направени през февруари тази година до сегашния кмет на Златарица Петър Ганев, който е земеделски производител и обработваните от него масиви сега са поети от неговата сестра. С разорани полски пътища са и нивите, обработвани от общински съветници в Златарица. Отговорът е, че се извършва проверка.

Същевременно кметът трябва да извършва контрол на общинските полски пътища. Потърсен от БНР за коментар, кметът на Златарица Петър Ганев запази мълчание.

Сезирани са всички възможни държавни институции, посочи Пенчо Чанев:
"Държавен фонд "Земеделие" ни отговориха, че това са взаимоотношения, които касаят земеделците и те не отговарят за това, въпреки че те са органът, който изплаща субсидията, и който орган може да контролира дали всеки един си обработва имота в реални граници. Защото, когато го обработваш в реални граници, той трябва да има видими очертания и да е отделен от другите имоти – нещо, което в землището на Златарица са само имотите на двете фирми. Областна служба "Земеделие" поискаха коригиращо писмо, отговорено им е. Последното, което получих като писмо, е от 28 май 2024 г., че със заповед от 19 март е определена комисия за извършване на проверка на място в поземлените имоти, описани в жалбата".  

По информация на БНР, прокурорската преписка е изпратена по компетентност до Областната служба "Земеделие", кмета на общината и Антикорупционната комисия за проверка на конфликт на интереси. Отговори засега няма.

Според ползвателите на земеделска земя в Златаришко липсата на общински полски пътища между нивите може да доведе до пожари, създава предпоставки за конфликти между земеделските производители и невъзможност за събиране на реколтата в жътвената кампания.

"За да стигнем до нашите ниви, трябва да минем отнякъде. Това поражда конфликти със съседния земеделски производител. Идват заплахи по телефона. Оня ден ми опръскаха с тотален хербицид и ми унищожиха царевицата. Трактористът ми минава през съседна нива, следва разправия и ми опръскаха царевицата. Бях в полицията. Там казват – неизвестен извършител. Институциите си прехвърлят топката", коментира земеделският производител Звезделин Сурев.

Разходите са увеличени с поне 30% заради обикаляне по нивите, амортизация на техника, по-трудно засяване, по-трудна обработка, оплакват се земеделците.

Проблемът се прехвърля от кмет на кмет, а Златарица в последните два мандата се управлява от кметовете Михаил Ганев и Петър Ганев, които са братя.

"Проблемът е, че тези пътища вече втора година се обработват, в община Златарица не постъпва и лев. За това съм сигнализирал Общинския съвет, комисията за противодействие на корупцията, защото за мен това, докато Михаил Ганев беше кмет брат му да обработва пътищата, а той като кмет да допусне това, а сега Петър Ганев да допусне неговата сестра, която вече е регистриран земеделски производител, да обработва общински пътища и по този начин общината да се лишава от приходи, за мен това не е нормално. Същевременно, обработвайки полските пътища, те генерират и допълнителни приходи. И въпреки че търсихме контакти, разговори, срещи с тях, за съжаление, това не се случва", посочи Пенчо Чанев.

Земи в реални граници се обработват в Стражица, в Лясковец, в Павликени, но никой от земеделските стопани там не си е позволил да разоре и унищожи общинските полски пътища, както се случва в Златарица.