Министерството на земеделието е готово със своя отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2020 г. В таблица е дадено текущото състояние на всички схеми и мерки за директни плащания, мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), схеми за държавни помощи, изпълнение на Пчеларската и Лозаро-винарската програми и още много други полезни числа. 

Кои държавни помощи ще се прилагат до края на 2022 г.

На няколко части ще систематизираме най-важното от постигнатото дотук, като започваме с директните плащания за Кампания 2020.

 

Брой подадени заявления за Кампания 2020

Брой оторизирани заявления за Кампания 2020

Размер на оторизираните средства за Кампания 2020

СЕПП

57 791

54 759

683 361 861 лв. (окончателно плащане се очаква между 1 и 10 юни)

СПП

57 719

54 641

112 952 848 лв. (към 23.03.2021)

Зелени директни плащания

57 791

0

0 лева (очаквано плащане на 15 април)

Млади земеделски стопани

3 765

0

0 лева (очаквано плащане между 1 и 10 юни)

Дребни земеделски стопани

2 808

0

0 лева (очаквано плащане между 10 и 20 юни)

Преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството

4 128

4 112

31 805 920 лв. (данни към 15.02.2021)

Преходна национална помощ за тютюн

39 756

39 748

71 197 183 млн. лв. (към 02.03.2021)

Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки

6 327

5 937

24 650 787 лв. (данни към 15.02.2021)

Обвързано подпомагане за млечни крави

3 542

3 192

28 270 425 лв. (данни към 15.02.2021)

Обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол

930

894

38 673 023 лв. (данни към 15.02.2021)

Обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони

318

260

662 999 лв. (данни към 15.02.2021)

 

Обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници

5 017

4 498

16 744 496 лв. (данни към 15.02.2021)

Обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол

443

419

2 997 978 лв. (данни към 15.02.2021)

Обвързано подпомагане за овце-майки и козимайки в планински райони

2 104

1 702

3 310 520 лв. (данни към 15.02.2021)

Обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол

2 087

1 949

22 977 550 лв. (данни към 15.02.2021)

Обвързано подпомагане за биволи

263

217

3 925 387 лв. (данни към 15.02.2021)

Обвързано подпомагане за плодове (основна група)

5 739

 

33 366 419 лв. (към 01.03.2021)

Обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде)

3 225

 

7 509 804 лв. (към 01.03.2021)

Обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан)

1 904

 

7 509 804 лв. (към 01.03.2021)

Обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер)

1 317

 

4 741 469 лв. (към 01.03.2021)

Обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън)

3 083

 

17 662 568 лв. (към 01.03.2021)

Обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши)

2 807

 

6 570 906 лв. (към 01.03.2021)

Обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци

1 031

 

9 299 202 лв. (към 01.03.2021)

Обвързано подпомагане за протеинови култури

16 332

 

0 (очаквано плащане на 01.04.2021)

Схема за специално плащане за култура-памук

119

 

0 (очаквано плащане на 23 април)