Потреблението на царевица през сезон 2018-2019, по данни на International Grains Council (IGC), се очаква на ниво 1,096 млрд. тона, информира Казах-Зерно.

Затвореният цикъл във фермата на Иван Данчев

Майската оценка бе за 2 млн. тона повече. В сравнение със сезон 2017-2018 обемът на потребление на тази зърнена култура в света ще се увеличи с 19 млн. тона.

Обемите на търговия с царевица на световния пазар през разглеждания период, съгласно юлските данни на IGC, може да възлизат на 153 млн. тона. Месец по-рано перспективите бяха по скромни с 1 млн. тон. Миналият сезон същият показател се оценяваше на 148 млн. тона.

Крайните резерви от „царицата на полетата“ през сезон 2018/2019 може да намалеят до 253 млн. тона в сравнение със същия показател сезон по-рано – 297 млн. тона.

През май перспективите бяха по-оптимистични с 4 млн. тона.