Зачестяват случаите на положителни проби за зоонозата Ку-треска по добитъка в България, стана ясно от отговор на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на парламентарен въпрос от депутата Кристина Сидорова.
 
 
От началото на тази година до средата на юли в страната са изследвани 123 проби от говеда, овце и кози. От тях положителни са се оказали 21 проби или 17,1%. Най-нисък е делът на инфектираните кози – едва 4%. Заразените говеда са почти 7%, но при овцете 32,5% от пробите са били положителни за инфекцията. Най-много са случаите в областите Габрово и Хасково.
 
„В исторически план надзор над заболяването чрез сондажни серологични проучвания в страната се извършва още от 1950 г., като в различни периоди серопревалентността общо за популацията преживни животни варира от 5,17% до над 18%“, отбелязва министър Румен Порожанов.
 
В своя отговор той представя таблици, които показват, че преживните животни - овце, кози и говеда, изследвани за Ку-треска, през 2016 г. са 934 броя. От тях положителни проби са дали 72 животни или 7,6 %. Най-голям е бил делът на заразените овце - 8,5% или 43 животни от общо 504 изследвани.
 
Година по-късно – през 2017 г., популацията на инфектирания добитък се удвоява. Изследвани са общо 928 животни (овце, кози и говеда), като положителна проби дават 132 броя или 14,2%.
 
През първата половина на тази година пробите от трите вида добитък са едва 123 броя, а делът на положителните за инфекцията тестове е 17,1%. През 2018 г. са изследвани и 7 биволи, но при тях не е установена заразата.
 
 
„Коксиелозата (Ку-треска) е зооноза с глобално разпространение и важно здравно и икономическо значение. Причинява се от вътреклетъчен микроорганизъм Coxiella burnetii. Чувствителни към заразяване са почти всички домашно отглеждани и диви животни и птици“, отбелязва министър Порожанов.
 
Той допълва, че причинителят е с висок зоонозен потенциал, а Ку-треската е включена в арсенала на биологичните оръжия. 
При селскостопанските животни тя може да протече безсимптомно, но е възможно също да предизвика аборти, раждане на нежизнеспособни приплоди, мастити, системни заболявания, свързани с продължителна загуба на продукция.
 
„В случай на установено заболяване животните се третират за 5 дни по схема с подходящи антибиотици, най-често тетрациклини и доксициклин. Терапията е най-ефективна, ако се започне до седмица след заразяването“, допълва министърът.
 
Превенцията включва избягване на консумацията на сурово мляко, както и на други животински продукти без термична обработка. 
Има регистрирана ваксина срещу заболяването и животните могат да се ваксинират по желание и за сметка на собственика.