През последните 2 години броят на биопроизводителите, които заявяват желание да станат част от Българска асоциация „Биопродукти“  (БАБ) нараства, съобщиха от асоциацията. 
 
 
Детайлна информация по тази тема ще бъде представена на общо събрание на асоциацията, което ще се проведе утре – 3 ноември в Панагюрище. 
 
На форума ще бъде представен, обсъден и гласуван отчетът за работата на управителния съвет (УС) на БАБ за периода от септември 2016 г. до октомври 2017 г. 
 
УС ще отчете изпълнението на годишните задачи, приети с плана за работа на асоциацията и на много други допълнителни дейности и събития, организирани и проведени от БАБ през последната година.
 
 
„Стремежът на УС на БАБ винаги е да бъде в помощ на членовете на асоциацията, да реагира бързо, адекватно, компетентно и настоятелно по повод различни проблеми, предизвикани от неочаквани промени в нормативната уредба и т.н.“, отбелязват от асоциацията.
 
На своя годишен форум членовете на БАБ ще обсъдят и предстоящи, важни за сектора на биопроизводството, теми, които да бъдат заложени в плана за работа на асоциацията.