Все повече фермери в страната отглеждат кокошки-носачки за производство на яйца. Статистиката на Земеделското министерство сочи, че през 2014 г. продължава тенденцията от последните няколко години на постепенно увеличение на броя на стопанствата с кокошки-носачки, регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (отглеждащи 350 и повече броя кокошки). 
 
По данни на БАБХ, към 1 април 2014 г. тези стопанства са вече 147 броя – с 8 повече в сравнение със същия период на 2013 г., като същевременно общият капацитет за отглеждане на птици в тях нараства с 3,5%. Към тази дата, 52,3% от стопанствата прилагат клетъчни системи (уголемени) за отглеждане на птиците, 44,3% - подово отглеждане, а 2,9% – свободно отглеждане. 
 
Нараства и общото производство на кокоши яйца през 2014 г. с 1% в сравнение с предходната година до 1 199 753 хил. броя, в т. ч. 1 039 706 хил. броя яйца за консумация – с 3,2% повече в сравнение с 2013 г. 
 
Същевременно, производството на яйца за люпене се свива с 11,2% до 160 047 хил. броя, което е частично компенсирано от увеличение на вноса на разплодни яйца от високопродуктивни хибриди. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!