Производството в българското свиневъдство уверено се възстановява през последните три години, докато в същото време отрасълът става все по-концентриран и индустриализиран.
 
 
Това е един от основните изводи на анализаторите от ИнтелиАгро, който правят свой прочит на ситуацията в сектора и дават оценка на перспективите пред стопаните в тази селскостопанска ниша. 
 
„Ако към днешна дата родното производство задоволява едва около 40% от вътрешното търсене, налице са всички предпоставки този дял да надхвърли 60% в следващите три години и да продължи да расте“, смятат анализаторите. 
 
В основата на това възходящо развитие са силното вътрешно търсене, относително високите цени на местната продукция и публичната подкрепа.
 
Високата инвестиционна активност, ниската производствена база и подходящите условия (обезпеченост със сравнително евтини фуражи, слаба уплътненост на обработваемата земя с животни, ниски данъци) могат да бъдат използвани за привличането на чуждестранни инвестиции в сектора, считат от ИнтелиАгро, който правят наблюденията си в периода 2007 – 2017 г. и отбелязват, че той е изключително динамичен, „имайки предвид както ожесточената конкуренция, така и подобрения достъп до технологии и финансиране след присъединяването към общия пазар на ЕС“.
 
 
Като друго заключение от анализа, който можете да разгледате тук, увеличаването на производството е подкрепено от силното вътрешно търсене и наличието на публична финансова подкрепа. 
 
„Въпреки ръста, местната продукция е все още по-малко от половината от общото вътрешно търсене, а българските фермери се ползват от едни от най-високите цени за качествено свинско трупно месо (Е-клас) в ЕС“, посочват анализаторите. 
 
Евтиното местно зърно и изключително ниският интензитет на животински единици (ЖЕ) на единица площ обработваема земя са ключови конкурентни предимства на страната.  
 
В същото време ефективността на стопанствата постоянно се повишава, вследствие на вносните генетика, технологии и know-how, се казва в анализа. 
 
 
Ръстът в производството вероятно ще продължи поне в средносрочен план (3-5 години), което неминуемо ще доведе до понижение в доходността на отрасъла, прогнозират от ИнтелиАгро и добавят: „Липсата на голяма индустриална кланица ще се усеща все по-сериозно през следващите години. Това е основната оперативна пречка пред преработвателите да използват повече българска суровина“.
 
Докато българското свинско месо се продава почти изцяло на дребно на потребителите, месопреработката разчита основно на по-евтин внос. Свинското месо (охладено и замразено) е категорията с най-голяма стойност във вноса на селскостопанска продукция в страната, сочат изводите от анализа.