Европейският комитет на земеделските организации (Copa-Cogeca) предостави нови данни за реколтата от винено грозде тази година. Данните показват, че производството се очаква да даде ръст с 2,7% средно за ЕС-28, в сравнение с миналата година, отчасти в резултат на благоприятните климатични условия в много страни-членки.
 
Председателят на работната група по вино към Copa-Cogeca Тиери Коща заяви, че се очаква добра реколта тази година в повечето страни-членки, с добри добиви и качество, отчасти в резултат на по-добрите метеорологични условия, като реколтата ще достигне 171,2 млн. хектолитра спрямо 166,7 млн. хектолитра през 2014 година. Но на европейско ниво, тя все още е по-малко от нивата, наблюдавани при реколта 2013.
 
По-специално, производството е по-голямо в страните производителки, като Франция с 47,7 млн. хектолитра и Италия с 50,3 млн. хектолитра. Значително увеличение се вижда също и в Полша, България, Унгария, Чехия, Словения, Хърватска, Австрия, Португалия. Но в някои испански части, производството страда от сушата тази година, където се наблюдава спад от 5,3%. 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!