Засетите площи с маслодаен слънчоглед и пролетен ечемик са съответно с 9,4% и 45,8% над нивата отпреди една година, докато тези с царевица за зърно са с 0,5% по-малко. Това сочат оперативните данни на Министерството на земеделието и храните към 25 май. 
 
 
Към тази дата средните изкупни цени на царевица и пшеница (хлебна и фуражна) отбелязват леко повишение на седмична база, в рамките на 0,7% - 1,4%, докато тази на слънчогледа се понижава с 1,7%. 
 
 
Средно за страната, ечемикът се изкупува на същата цена като предходната седмица. В сравнение със същия период на 2016 г., изкупните цени на хлебна пшеница, фуражна пшеница и царевица нарастват с между 9,3% и 12,5%. При изкупната цена на слънчогледа се наблюдава понижение с 2,4% на годишна база.