Ранкинг на проектите, таван на инвестициите и целогодишен прием ще има вече по Националната лозаро-винарска програма. На форум, посветен на лозаро-винарския сектор Слави Кралев от дирекция Директни плащания и пазарна подкрепа в Министерството на земеделието и храните представи промените в Наредбата за прилагане на мерките по лозаро-винарската програма, които предстои да бъдат обнародвани в Държавен вестник.
 
Промените са свързани основно с двете мерки, които се прилагат Преструктуриране и конверсия на лозя и Популяризиране на пазарите в трети страни.
 
В мярката Преструктуриране и конверсия на лозя се въвежда ранкинг за оценка на проектите. Минимумът за класиране по мярката е 5 точки. 20 точки ще получават проекти на бенефициенти, кандидатстващи за първи път по мярката. Допълнителни точки ще получават трите северозападни области – Враца, Монтана и Видин – по 5 точки, Ловеч 2 точки и Плевен - 1 точка. Защитените географски указания ще получават по 5 точки. Когато проектът реализира права за засаждане, закупени от ИАЛВ, се дават допълнителни 20 точки.
 

 
Лозарските стопанства с размер от 2 до 30 ха получават допълнителни 15 точки. Когато кандидатът е млад гроздопроизводител (физическо лице, ЕТ или ЕООД) получава 10 точки. При групи и организации на производителите се получават допълнителни 15 точки.
 
При равен брой точки на няколко проекта, бюджетът, който е останал, се разпределя пропорционално между тях – т.е. може да се получи редукция на европейското финансиране.
 
Въвежда се таван от 3 000 000 лв. на проект.
 
Заявления за участие по Националната лозаро-винарска програма вече ще се приемат целогодишно. Проектите ще се класират, когато ДФЗ отвори прием.
 
Задължително е кандидатът да посочи дали ще ползва авансово плащане или не. По тази програма бюджетът е година за година. И ако в тази година не успеем да си усвоим бюджета, го губим. Ако кандидат е заявил желание за авансово плащане, и в срок до два месеца от сключване на договора не подаде заявка със съответната банкова гаранция, той отпада от надпреварата за финансиране.
 
По мярката за популяризиране на пазарите на трети държави също се въвежда ранкинг. Заявленията вече ще се подават директно в ДФЗ, където се извършва оценката на проектите. Въвежда се таван от 4 000 000 лв. за кандидатите, които са обединения и 500 000 лв. на един проект за търговските дружества. 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!