Първо заседание на Работната група по прилагане на Общата селскостопанска политика 2015-2020 г., ще се състои на 9 юни 2014 г. от 15.00 ч. в Голям колегиум на МЗХ. С това заседание се поставя началото на поредица от срещи, на които последователно ще се обсъдят различните елементи на бъдещото прилагане на директните плащания.

На първата среща ще се дискутират два от елементите на Общата селскостопанска политика, а именно: изискванията и прилагането на зелените плащания и плащанията за райони с природни ограничения. Останалите теми ще бъдат предмет на следващи срещи на работната група, посочват от МЗХ.

Участниците в работната група имат възможност да се запознаят предварително с материалите по посочените теми. Те са публикувани на интернет-страницата на Министерство на земеделието и храните – www.mzh.government.bg секция „Актуално”.

От Дирекция Директни плащния и пазарна подкрепа в МЗК канят членовете на работната група, съгласно Заповед № РД 09-305/23.05.2014 г. на министъра на земеделието и храните, които имат отношение към двата въпроса, да присъстват на заседанието.
 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!