Третото заседание на Работната група по прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2015-2020 г., ще се състои на 7 юли от 15 ч. в Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

 

Предвид кратките срокове, в които трябва да бъдат обсъдени отделните теми по ОСП 2015-2020 г. и тяхното приложение в България в новия програмен период, беше взето решение заседания на Работната група да се провеждат всяка седмица.

 

Три са темите, по които ще дискутират участниците в работната група:

 

► Определяне на периода на изчисляване на дяловете на отделните култури във връзка със задължението за диверсификация
►  Определяне на минималните прагове за плащанията
►  Определяне на понятието „активен фермер”

 

Материалите и анализите по трите теми от дневния ред на предстоящото заседание на Работната група за директни плащания 2015-2020 са публикувани на сайта на МЗХ в раздел „Актуално“ - http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Aktualno.aspx

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!