Първото заседание на новосформираната работна група по прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2015-2020 г., ще се състои днес, 9 юни от 15 ч. в МЗХ.

 

С това заседание се поставя началото на поредица от срещи, на които последователно ще се обсъдят различните елементи на бъдещото прилагане на директните плащания.

 

На първата среща ще се дискутират два от елементите на Общата селскостопанска политика, а именно: изискванията и прилагането на зелените плащания и плащанията за райони с природни ограничения. Останалите теми ще бъдат предмет на следващи срещи на работната група.

 

Фермер.БГ припомня, че участниците в работната група имаха възможност да се запознаят предварително с материалите по посочените теми. Те са публикувани на интерне страницата на МЗХ – www.mzh.government.bg секция „Актуално”.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!