Учени и експерти ще предложат конкретни действия и мерки за ограничаване на повишената смъртност при пчелните семейства, съобщават от пресслужбата на Министерството на земеделието.

Смъртността в кошерите не изключва пчеларски грешки

В нея участват представители на Селскостопанска академия (ССА), Тракийския университет в Стара Загора, Аграрния университет в Пловдив, Лесотехническия университет, Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и специализираните дирекции в МЗХГ. Председател е директорът на ЦОРХВ –  проф. д-р Георги Георгиев.

До 14 май групата ще трябва да предложи конкретни действия и мерки, с които да се ограничат причините за смъртността на пчелите. 

Вече се проведе първото онлайн заседание на групата, на което проф. Георгиев апелира за комплексен анализ на ситуацията в страната. Той отбеляза, че за да се вземат необходимите мерки, трябва да се проследи и дейността на пчеларите, при които липсва или е регистрирана незначителна смъртност при пчелите. 

Обсъжда се и възможността да се разработи ръководство с добри практики за опазване на пчелните семейства. Коментирани са и какви точно ветеринарни грижи трябва да бъдат прилагани към пчелните семейства. Експертите подчертаха необходимостта от постоянен мониторинг от страна на пчеларите върху дейността на пчелните семейства. 

Резултатите от работата на комисията ще бъдат представени в официален доклад на земеделското министерство и на пчеларската общност.