Днес следобед се очаква да бъде сформирана работна група от представители на МЗХ, ДФЗ и земеделски производители по повод казуси, които са възникнали около директните плащания и националните доплащания. Работната група ще разглежда всеки един проблем по отделно и ще дава становище, което ще бъде предлагано на министъра. Искането за такова звено беше формулирано в допълнителното споразумение на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) от 22 Март 2011 към Меморандума с правителството от лятото на миналата година.

Днес следобед се очаква да се проведе среща между страните. „Можем да направим корекция на слоя и да се предаде нов коригиран вариант. Така че още преди да се чака тази административна и съдебна процедура за обжалване на уведомителните писма, всеки може свободно, ако счита, че е получил по-малко пари или пък никакви пари, благодарение на това, че е извън допустимия слой, да си подаде възражение и ние да го разгледаме и да го коригираме, ако действително има основания", напомни зам.-министър Светлана Боянова.

До средата на Май МЗХ също приема възражения. "Преценката ще стане отново според самолетното изображение. Например може погрешно да е дешифрирана снимката. Понякога не може да се различи на снимката едно пасище от папрат, която не е допустима за подпомагане. Има най-различни казуси. Затова даваме възможност преди да чакат административните процедури, недоволните да подадат възражения, стига да са убедени, че получават по-малко пари заради това, че са в извъндопустим слой. Това обаче не важи в случаите на застъпване на площите”, допълни Боянова.

 

© 2011 fermer.bg