Проектът на регламент за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП), беше обсъден в рамките на заседанието на работна група „Хоризонтални селскостопански въпроси“ (Реформа на ОСП), в началото на месеца в Брюксел.
 
 
Европейската комисия поясни, че стратегическите планове имат за цел да осигурят по-добра съгласуваност между инструментите на ОСП, които включват всички видове интервенции: в директните плащания, секторни видове интервенции, интервенции в областта на развитието на селските райони. 
 
Едновременно с това се осигурява единен стратегически подход, въз основа на оценка на потребностите, както и равни условия и правна сигурност за бенефициентите. 
 
В процеса на изготвяне на стратегическите планове държавите членки трябва да анализират специфичните си потребности, да определят целеви стойности, свързани с постигането на целите на ОСП и да разработят интервенции, които ще позволят постигането на тези целеви стойности, като същевременно бъдат адаптирани към националните условия. 
 
 
Стратегическите планове се представят за одобрение на Комисията и имат правно действие за периода от 1 януари 2021 година до 31 декември 2027 година.  
 
„Привидно звучи много добре, че ще можем да определим специално за нас това, което е най-добре. Има обаче и друга страна – политическата отговорност се прехвърля сериозно върху страните-членки и всяка една от тях трябва в стратегическите планове да обясни кои директни плащания и кои интервенции от ПРСР ще избере“, сподели наскоро мнението си с Фермер.БГ председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова. 
 
Всяка година страните-членки ще трябва да отчитат стратегическите си планове. Така ЕК ще следи напредъка ни, но не само от гледна точка на усвояване на средства, а и какво точно е постигнато и какво въздействие е имало на тези субсидии върху земеделието и селските райони, обясни Боянова. 

Ако регламентът за стратегическите планове не бъде приет в рамките на този Европарламент, ще имаме още поне една година, за да го подготвим, заяви неотдавна аграрният министър Румен Порожанов за Фермер.БГ. 

„Съсредоточени сме в момента върху дебатите за регламентите и позициите ни по тях“, добави той.