Изследвания за евентуални рискове от употребата на препарати за растителна защита или от генно модифицирани организми ще бъдат публикувани.
 
 
Това е мярка, чрез която Европейската комисия цели да засили доверието на общността към Европейския орган по безопасност на храните  – EFSA, съобщиха от пресофиса на ЕК. 
 
Според представители на евроадминистрацията EFSA трябва да се реформира, за до могат гражданите на Стария континент  да имат по-голямо доверие към процедурите, чрез които се издават разрешителни. 
 
Идеята е ЕФСА да публикува всички изследвания, върху които базира своите доклади. Изключение ще има само за поверителни данни от производителите, чиято публикация би могла да им донесе икономически вреди. Освен това Европейския орган по безопасност на храните  ще поръчва собствени проучвания, най-вече в случаите, когато по силно оспорвани теми не разполага с достатъчно информация. За целта Европейската комисия отпуска на EFSA допълнителни 62 милиона евро годишно.