Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува цифровите географски данни за заявените парцели за подпомагане за Кампания 2017. Всички земеделски стопани, които са кандидатствали за директни плащания на площ за Кампания 2017, могат сами да изтеглят графичните данни за парцелите, които са заявили за подпомагане.
 
 
Данните могат да се изтеглят от Системата за индивидуална справка по Директни плащания, която се намира на началната страница на уеб сайта на ДФЗ.
 
Достъпът до системата става чрез потребителското име и персоналния код от заявлението за директни плащания. В секцията за справка има и ръководство за работа с цифровите данни, както и инструкции за въвеждането на потребителското име и паролата.
 
Системата генерира следните файлове, в проекция UTM zone 35N:
 
PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели
PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите
PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел
BZS_.shp – Геометрия на земеделските парцели
BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите
BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се отнасят данните