Като резултат от проведения на 18 май дебат „ОСП след 2020 – Изборът на България“, от днес стартира публично национално обсъждане по темата за бъдещето на земеделието и развитието на селските райони.
 
 
Всеки заинтересован и ангажиран по някакъв начин с темата за Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, всеки с визия за промяна или с позиция за запазване на статуквото, може да изрази своето мнение, отговаряйки на кратък въпросник, публикуван на www.bcap.bg.
 
За разлика от обсъждането на Европейската комисия, което вече приключи, този въпросник ще има за цел да подпомогне процес, чрез който всички граждани на Република България, които имат досег със сектор „Земеделие” и респективно с Общата селскостопанска политика на ЕС, да формират обща визия за ОСП след 2020 г.
 
За да бъде реално приложима и обективна, тази визия трябва да взема предвид и да обобщава различни гледни точки и да почива на задълбочен анализ и познаване на материята и процесите на формирането и прилагането на европейските политики в земеделието.
 
 
„Разбира се, ще разчитаме най-вече на браншовите организации. По време на дебата те показаха своята активност, споделиха свои позиции. Чрез въпросника бихме искали да ги стимулираме да ги формулират, а и да ги легитимират, защото всяка една организация има свои правила за вземане на решения. А когато говорим за позиция, касаеща националния интерес, е много важно правилата и процедурите, доколкото ги има, да се спазват, а и всичко да е публично, за да може в края на процеса да имаме самочувствието, че сме направили нещо по европейски модел, обективно и открито, а резултатите да послужат като основа за националната позиция на страната ни по ОСП след 2020“, заяви Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – един от инициаторите на дебатите и въпросника.
 
Седмица след провеждането на първия от серията дебати "ОСП след 2020 - Изборът на България", организаторите от Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро обявиха датата и мястото на втория дебат - 21 септември 2017 г. в София.
 
"Успехът на събитието, което се проведе през изминалата седмица в Пловдив, огромният интерес и множеството засегнати гледни точки, показаха че темата за бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС е важна, актуална и неотложна. Ето защо, формирането на национална визия за това как трябва да изглежда ОСП след 2020 г. е от голямо значение не само за фермерите, но и за държавната администрация.
Именно с тази цел дебатите продължават - със силно международно участие и високо ниво на експертиза, като междувременно този въпросник и инициативите покрай него, ще гарантират максимална обективност и прозрачност на процеса на формиране на националната ни позиция“, заяви Николай Вълканов от ИнтелиАгро.
 
 
Във втория от серията дебати участие ще вземе най-влиятелният анализатор по темата ОСП в ЕС Алън Матюс, който за първи път ще гостува у нас специално за събитието.
 
Серията дебати „ОСП СЛЕД 2020 – ИЗБОРЪТ НА БЪЛГАРИЯ“ се организира от Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро с участието на най-голямата земеделска организация в ЕС, Copa-Cogeca.