Фермерите, които отглеждат птици във Великобритания, постигнаха намаление на използваните антибиотици в стопанствата с 82% през последните шест години.
 
 
Британският съвет по птицевъдство отбеляза в последния си отчет значителен прогрес в борбата срещу използването на антибиотици в сектора. Докладът подчертава, че само през миналата година употребата на антибиотици в птицевъдството е намаляла с 39%.
 
Особено важно е, че през последните шест години използването на флуорохинолони в птицевъдството на страната е намаляло с 91%. Тази група системни широкоспектърни антибиотици е изключително важна в хуманната медицина за лечението на респираторни заболявания на хората.
 
„Птиците осигуряват половината от месото, което се консумира във Великобритания. В същото време птицевъдството използва по-малко от 9.7% от общото количество антибиотици, разрешени за селскостопанските животни, които се отглеждат за месо“, каза председателят на Съвета Джон Рид, цитиран от farminguk.com.
 
 
По думите му, стопаните вече са прекратили практиката да използват антибиотиците за профилактика на заболяванията и вече дават тези лекарства на животните само като „последно средство“. В същото време организацията е против пълната забрана на антибиотиците в животновъдството. 
 
„Нашите фермери и ветеринарите имат нужда от тези лекарства, за да опазват здравето и благополучието на птиците. Отговорното използване на антибиотиците означава много повече от това употребата им просто да бъде намалена. А нулевата употреба няма етично оправдание, тъй като противоречи на задължението на фермерите да облекчават болките и страданията на животните“, коментира Джон Рид.