Традиционно по това време на годината птицевъдните ферми организират продукцията си за Великденските празници, когато се увеличава потреблението на яйца. 

Прогноза: Последиците на коронавируса върху земеделието ще се усещат и догодина

Агри.БГ потърси за информация председателя на Съюза на птицевъдите в България д-р Димитър Белоречков относно актуалното състояние на сектора предвид ограниченията заради коронавируса.

Димитър Белоречков: „Нямаме статистически обобщена информация за затрудненията на сектора в условията на извънредно положение, защото птицефермите у нас са много и конкуренцията е висока. Някои производители не желаят да дават много информация.

Имаше известни притеснения отосно достъпа и организацията на работата при наложените ограничения за придвижване. В по-голяма си част фермерите ни показват спокойствие и нормално протичане на производствената дейност, споделя браншовият представител.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна регулярните си предпрзнични проверки за качеството на производството на животинско месо и яйца. Проверките ще продължат до 8 май. Ще се следи и за използването на подходящо защитно работно облекло, химични вещества, оборудване за дезинфекция и предпазни средства в стопанствата.

Димитър Белоречков: „Проверките винаги са актуали, тъй като яйцата отиват за консумация от потребителите в страната. Съвсем нормална практика е. Последните изследвания от миналата година доказаха, че повечето ферми спазват всички изисквания за качество. Предприятията, които окачествяват яйцата, в по-голямата си част са към по-големите ферми и изпълняват всичките изисквания по Наредба 1."

Идват празници, БАБХ засилва проверките

Ежегодно около Великден родните производители увеличават обемите на работа. Консумацията около празника е на близо 30 млн. яйца. Заради затворените ресторанти и хотели от бранша очакват, че ще има известен спад в нуждите на пазара, а родното производство ще е достатъчно за задоволяването им.

Димитър Белоречков: „Тази година можем да задоволим нуждите на хората за по-малко от седмица. Ако една седмица преди Великден се купят яйцата, няма никакъв проблем, тяхната трайност при обикновени хладилни условия е около 28 дни. 

Заради неработещите заведения е възможно тази година да има по-малко нужда от яйца. Това може да доведе до известни трудности в пласмента на яйца след Великденските празници. Наближава и Гергьовден. Тогава също се консумират доста яйца. Той ще попадне също в периода на извънредно положение и това може да доведе до намалена консумация.

Отчита се известен спад в износа поради затруднената логистика. Към Гърция експортът значително намалява, тъй като ситуацията там е още по-сложна. Има, разбира се, и обективни причини за това – там туристическият и ресторантьорският бизнес, които са много активни, в момента не работят и няма практическа нужди от наша стока.

В момента не се наблюдава внос на яйца, тъй като католическият и протестантският Великден е по-рано от нашия. Те гледат да задоволят първо собствените си пазари."

Правила и работа по време на криза - всичко на едно място

Преди кризата родните птицевъди често споделяха притесненията си от вноса на птиче месо у нас. Той сериозно ограничаваше възможностите им за намиране на пазар и подбиваше цените на родното производство. Сега, поради затруднения транспорт, вносът на птиче месо се очаква значително да спадне.

Димитър Белоречков: "По отношение на птичето месо ще има по-малък спад в консумацията. Тази година очакваме и по-малък импорт на пилешко у нас. Нуждите на пазара ще трябва да се задоволят от родното производство.

Това е благоприятно за фермерите. Нашето месо е с много добър ветеринарен контрол за разлика от това в някои страни от ЕС. Ние имаме достатъчно добро производство за вътрешния ни пазар."

От Съюза на птицевъдите в България също се включват в призива да се даде превес на родната продукция в търговската мрежа и приканват хората да си останат вкъщи.

Димитър Белоречков: "Българското производство на яйца и птиче месо са с гарантиран и постоянен контрол, поддържме високо качество. Препоръчвам на българите да не купуват вносни яйца от мрежата, защото техният срок на съхранение ще е по-кратък, а и не се знае от какъв източник ще бъдат. 

Няма практическа разлика между големите и малките яйца. Даже малките често са по-здрави. Няма разлика в хранителните качества и между белите и кафявите. В България белите яйца са по-малко, тъй като целогодишно на пазара има повече търсене на кафявите.

Препоръчвам на потребителите да купуват всякакви животински продукти само с български произход."


ВИЖТЕ ОЩЕ:

Васил Грудев: Няма да се прекратяват забавени проекти заради коронавируса

В парламента: Облекчени трудови договори за земеделците

Овцевъдите не се предават