Ново огнище на Високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците е констатирано в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки в землището на хасковското село Криво поле, съобщиха от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Обвинения към БАБХ за неоповестени резултати от ферми за норки

В обекта са били отглеждани близо 40 хиляди птици, като съмнението за заболяването идва от повишена смъртност. Предстои евтаназиране по хуманен начин и обезвреждане на останалите в животновъдния обект заболели и контактни птици.

Около птицефермата са определени: 

  • 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата Криво поле, Корен и Момино;
  • 10-километрова наблюдавана зона, която включва селата Елена, Книжовник, Малево, Манастир, Динево, Родопи, Стамболийски, Стойково, Подкрепа, Славяново, Болярски извор, Малък извор, Голям извор и Долно Ботево.

Извършва се епизоотично проучване, което да установи причината за навлизане на заболяването в обекта.

Това е петото огнище на заболяването у нас от началото 2021 г. За същия период в Европа са обявени общо над 890 огнища.

Ветеринарните власти припомнят, че за Инфлуенца тип А при птиците няма ваксина. Затова е важно стопаните да спазват мерките за биосигурност в животновъдните обекти и при транспортирането на птиците извън тях.

Птичето месо и продукти, добити в заразен обект, не са опасни за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.