Зърнопроизводителите в област Монтана се радват на добри добиви от пшеница и ечемик, сочат данни от Областната дирекция по земеделие, цитирани от БТА.

На финала: Зърното в Силистренска област е почти прибрано

Оказва се, че това е една от областите в страната, която не е толкова засегната от сушата тази година и жътвата се очертава като една от най-успешните.

Статистиката показва, че при ожънати досега 80 000 дка с пшеница средният добив е 573 кг/дка. Най-добри са показателите в землищата на селата Якимово – 668 кг/дка, и Медковец – 600 кг/дка. По-слаби са резултатите в общините Монтана, Бойчиновци и Лом, но и там те са над 500 кг/дка.

Жътвата на пшеница в Монтанско продължава. Общо засетите площи с пшеница са 484 000 дка. Земеделските производители в областта прибират и ечемик, който се простира върху общо 30 000 дка. Средните добиви са между 520 – 530 кг/дка, като отново те са най-високи в село Якимово – 662 кг/дка.

Успоредно с пшеницата и ечемика се прибира и рапица, която е засята върху 34 000 дка. Нейният среден добив към момента е 260 кг/дка.

Според последни оперативни данни на Министерството на земеделието за цялата страна към 2 юли са добити 1 710,6 хил. тона пшеница и 459,1 хил. тона ечемик. Заради по-бързия темп на реколтиране на площите през последната седмица, количествата надхвърлят съответно с 6,9% и 3,8% отчетените по същото време на 2019 г. 

Засега производството на маслодайна рапица е с близо 58% под миналогодишното. Тук фактор са значително по-малкият размер на реколтираните площи до момента и по-ниският среден добив. 

Жътвата на ръж и тритикале все още е в начален етап, като са прибрани респективно 40 тона и 1 589 тона.