През изминалата седмица през пристанище Варна са изнесени 47,1  хил. тона пшеница, докато износ на ечемик и рапица не е реализиран. Общо за периода от началото на пазарната 2017-2018 година до момента, износът на пшеница през порта възлиза на 1 272 564 тона, съобщиха от земеделското министерство.

 
Експортът на ечемик се оценява на 86,7 хил. тона, а износът на рапица е с 30,9% под отчетения за аналогичния период на предходната година.

По оперативни данни на пристанище Бургас от началото на сезона до момента през порта са изнесени 6 хил. тона пшеница - близо три пъти повече спрямо съответния период на миналата година, докато експорт на ечемик и рапица все още не е реализиран.

През периода 23 - 29.10.2017 г. през пристанище Варна са изнесени 33 хил. тона слънчоглед, а експорт на царевица не е реализиран. Общо за периода от началото на септември до 29.10.2017 г. износът на слънчоглед през порта нараства с 63,6% на годишна база, а този на царевица - над два пъти.

От началото на пазарната 2017-2018 година не е отчетен износ на царевица и слънчоглед от пристанище Бургас.

Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен, като от 01.07.2016 г. до 29.10.2017 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.