Световното потребление на пшеница ще превишава производството през тази година и ще възлезе на 754 млн. тона, отбелязва  доклад на Центъра за икономически анализи на селското стопанство (CAPA), озаглавен „Предвиждания за развитието на пазара на зърно и маслодайни култури“.
 
 
Това дава основание на изследователите да прогнозират стабилни световни цени на пшеницата и дори увеличение от 5-8% в сравнение с 2017/18 г. 
 
Изкупните цени на хлебна пшеница в ЕС през 2017/18 година са с около 5% по-високи в сравнение с предишната година, като достигат 164 евро/т. Първоначалните оценки на Департамента по земеделие на САЩ – USDA, за световната реколта от пшеница през 2018/19 година са за производство от 748 млн. тона – с 1,5% под това от предходната година. Очаква се Русия да намали добитото хлебно зърно до 72 млн. тона, при 84 млн. тона година по-рано, а в Украйна спадът да бъде до 9,6 млн. тона. 
 
Световното производство на пшеницата и царевицата през 2017/18 стопанска година беше пето поред със силна реколта, припомнят анализаторите. Производството на пшеница е с 6% повече, отколкото средното за периода 2012-2016 г., като достигна 759 млн. тона, а при царевицата увеличението през последните пет години е с 3%.
 
Високите нива на производство през миналата година запазват стоковите запаси на максимални за последните години обеми. Това особено важи за пшеницата, където са постигнати рекордни запаси от 270,4 млн. тона, което съставлява 30% от добитата пшеница за реколтната 2017/18 година.