Към 10 октомври 2018 г. изкупните цени на пшеницата и ечемика се движат значително над нивата отпреди една година – с между 21% и 27,7%, твърдят експертите от Министерството на земеделието, храните и горите в последния си Оперативен анализ за основни земеделски култури.

Изкупната цена на пшеницата търси нов таван

При царевицата и рапицата също е налице поскъпване на годишна база, но много по-слабо – респективно с 0,8% и 3%, докато слънчогледът се търгува с 2,8% по-евтино.

В рамките на последната седмица се регистрира леко повишение на средните изкупни цени на фуражна пшеница (1,3%) и рапица (3%) и същевременно понижение на тези на слънчогледа и царевицата, съответно с 0,8% и 1,2%. Средно за страната изкупните цени на хлебната пшеница и ечемика се задържат на нивата от предходната седмица.

Към 12 октомври 2018 г. средните цени на едро на вносни домати, десертно грозде и ябълки на тържищата в страната нарастват от 0,6% до 8,9% на седмична база. От друга страна, картофите поевтиняват с 1,7%, а оранжерийните домати – с 2%.

При почти всички наблюдавани плодове и зеленчуци се отчита поскъпване в сравнение със същия период на 2017 г., достигащо до 48,1% при оранжерийните домати. Изключение правят ябълките, чиято средна цена на тържищата е с 18,5% под миналогодишната.